Jaakko Mattila

Jaakko Antti Mattila on suomalainen kuvataiteilija joka on syntynyt Oulussa vuonna 1976. Hän opiskeli ja valmistui Surrey Institute of Art & Desiginsta 2001. Sittemmin hänen teoksiaan on esitetty gallerioisssa ja institiuutioissa mm Japanissa, Isossa-Britanniassa ja Saksassa ja niitä on myös useissa julkisissa kokoelmissa (mm. Sara Hildénin Taidemuseo), sekä yksityiskokoelmissa ympäri maailman. Mattilan teokset tutkivat valon aksiaalista luonnetta käyttäen luonnon ja illuusion yhdistäviä menetelmiä. Tämä manifestoituu konseptuaalisesti taiteen kautta formalistisiin tutkielmiin esimerkiksi luonnosta, äärettömyydestä, pienuudesta, suuduudesta ja ajasta. Mattila asuu ja työskentelee Helsingissä