ORVOKKI

Jos tunnetta on vaikea kuvailla, sen voi muuttaa musiikiksi. Orvokin musiikkiin voi upota ja se vie hetkeksi johonkin muualle – paikkaan, jonka voi kokea turvalliseksi. Turvallisessa paikassa epämääräinenkin vaikea tunne on helppo kohdata ja käsitellä. Orvokin kollaasimaisissa kappaleissa epätavalliset rakenteet ja rytmilliset yllätykset kietoutuvat sähköisenä sykkiväksi uneksi.

Palasina